En portal för att dela medicinska datamodeller

MDM-portalen (medicinsk datamodell) är ett metadataregister där du kan skapa, analysera, frige och återanvända medicinska formulär och det fungerar som infrastruktur för akademisk, icke-kommersiell medicinsk forskning. Portalen innehåller formulär i det systemoberoende formatet CDISC Operational Data Model (ODM) med totalt mer än 500 000 dataelement. Här kan du titta på formulären, diskutera dem och exportera dem till olika tekniska format (pdf, csv, Excel, SQL, SPSS, R etc.). Antalet användare ökar ständigt och därmed även antalet formulär. Mot denna bakgrund vill vi be alla medicinska forskare att registrera sig i portalen, lägga till egna formulär samt diskutera och återanvända befintliga formulär.

Återanvända kliniska metadata

Elektroniska formulär tillhör vardagen för alla läkare och medicinare, både som dokumentationsformulär i patientjournalen (EHR) eller som Case Report Form (CRF) vid en klinisk studie \u2013 och varje dag registreras enorma mängder data. Denna explosion av datamängderna har ställt oss inför en stor vetenskaplig utmaning inom hälso- och sjukvården, eftersom informationssystemen inte är kompatibla och data mellan olika institutioner inte kan utbytas i strukturerad form. Mjukvarutillverkare tillhandahåller individuella dokumentationsformulär inom ramen för sina standardavtal, men de utgör ofta en isolerad lösning och publiceras inte. För närvarande är mindre än 5 procent av alla medicinska formulär offentligt tillgängliga. Denna brist på insyn utgör ett stort hinder för samordning och återvändning av datamodeller inom hälso- och sjukvården.

Datamodeller efter kategorier (25315 Datamodeller)

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial